Wettkampftag in Bremen CrossfitBox Nordlicht v. 8.7.2018